Home
About
Total: 132

Latest upload

Loading...
 • READ
  رسانهٔ همیاری/ شمارهٔ ۱۳۱/ سال ۶

  نشریه‌ای برآمده از گروه همیاری ایرانیان ونکوور ISSN 2371-543X با مطالب و آثاری از: زهرا آهن‌بر، عبدالقادر بلوچ، رژیا پرهام، دکتر امیرحسین توفیق، فرناز جعفرزادگان، دکتر محمدرضا رخشانفر، آرام روانشاد، تالین ساهاکیان، ستیلا شیرخانی، دکتر کوروش عدالتی، سیما غفارزاده، مهرخ غفاری مهر، علیرضا فدایی، صدیقه فیروزی، آرزو قهرمانی، هومن کبیری پرویزی، عباس گلی و مژده مواجی

 • READ
  رسانهٔ همیاری/ شمارهٔ ۱۳۰/ سال ۶

  نشریه‌ای برآمده از گروه همیاری ایرانیان ونکوور ISSN 2371-543X با مطالب و آثاری از: زهرا آهن‌بر، رژیا پرهام، دکتر امیرحسین توفیق، دکتر راضی رحیمی، دکتر محمدرضا رخشانفر، آرام روانشاد، هما سروشی، نغمه شاهرضایی، ستیلا شیرخانی، دکتر کوروش عدالتی، سیما غفارزاده، مهرخ غفاری مهر، علیرضا فدایی، صدیقه فیروزی، آرزو قهرمانی، هومن کبیری پرویزی، عباس گلی و مژده مواجی

 • READ
  رسانهٔ همیاری/ شمارهٔ ۱۲۹/ سال ۵

  نشریه‌ای برآمده از گروه همیاری ایرانیان ونکوور ISSN 2371-543X با مطالب و آثاری از: زهرا آهن‌بر، امیر اسلامی، رژیا پرهام، دکتر امیرحسین توفیق، دکتر محمدرضا رخشانفر، آرام روانشاد، افشین سبوکی، ستیلا شیرخانی، سیما غفارزاده، مهرخ غفاری مهر، علیرضا فدایی، صدیقه فیروزی، آرزو قهرمانی، هومن کبیری پرویزی، عباس گلی، دکتر سعید ممتازی و مژده مواجی

 • نشریه‌ای برآمده از گروه همیاری ایرانیان ونکوور