Home
About
Total: 118

Latest upload

Loading...
 • READ
  رسانهٔ همیاری/ شمارهٔ ۱۱۷/ سال ۵

  نشریه‌ای برآمده از گروه همیاری ایرانیان ونکوور ISSN 2371-543X با مطالب و آثاری از: زهرا آهن‌بر، یلدا احمدوند، پوریا اقبال، معصومه پرایس، رژیا پرهام، دکتر امیرحسین توفیق، سعید جاوید، آرام روانشاد، علیرضا فدایی، سیما غفارزاده، صدیقه فیروزی، اصلان قزل‌لو، آرزو قهرمانی، هومن کبیری پرویزی، عباس گلی و مژده مواجی.

 • READ
  رسانهٔ همیاری/ شمارهٔ ۱۱۶/ سال ۵

  نشریه‌ای برآمده از گروه همیاری ایرانیان ونکوور ISSN 2371-543X با مطالب و آثاری از: زهرا آهن‌بر، نگار ابراهیمی، یلدا احمدوند، پوریا اقبال، رژیا پرهام، دکتر امیرحسین توفیق، آرام روانشاد، مجید سجادی تهرانی، دکتر کوروش عدالتی، سیما غفارزاده، نیکی فتاحی، صدیقه فیروزی، آرزو قهرمانی، هومن کبیری پرویزی، عباس گلی، مژده مواجی و مهین میلانی.

 • READ
  رسانهٔ همیاری/ شمارهٔ ۱۱۵/ سال ۵

  نشریه‌ای برآمده از گروه همیاری ایرانیان ونکوور ISSN 2371-543X با مطالب و آثاری از: زهرا آهن‌بر، نگار ابراهیمی، یلدا احمدوند، رژیا پرهام، دکتر امیرحسین توفیق، راضی رحیمی، آرام روانشاد، دکتر کوروش عدالتی، سیما غفارزاده، صدیقه فیروزی، آرزو قهرمانی، هومن کبیری پرویزی، عباس گلی، مژده مواجی.

 • نشریه‌ای برآمده از گروه همیاری ایرانیان ونکوور